Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:
  • Mục đích của việc thu thập thông tin nhằm phục vụ liên lạc giới thiệu giải thích thêm về sản phẩm trên website để khách hàng yên tâm, hoặc phục vụ việc thanh toán đơn hàng, vận chuyển hàng đến địa chỉ nhận  được an toàn và chính xác nhất.

– Chúng tôi không dùng các thông tin thu thập được để làm các việc xấu hay bán lại cho cá nhân, tổ chức nào mà chỉ sử dụng trong việc giao dịch sản phẩm đang bán trên website www.balohome.com.

  • Phạm vi sử dụng thông tin:

Phạm vi thu thập thông tin của khách hàng gồm 1 số danh mục sau tùy vào phương thức giao dịch của khách hàng với  Balohome

– Tên khách hàng

– Địa chỉ khách hàng

– Số điện thoại di động (Hoặc cố định)

– Địa chỉ Email,Yahoo, Facebook…

– Số tài khoản thanh toán giao dịch với BaloHome

  • Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin của khách hàng được Balohome lưu trữ trong phần mềm bán hàng khi khách hàng đăng ký mua hàng .

Thông tin của khách hàng sẽ được Balohome lưu trữ trong thời gian là 1 năm kể từ ngày Balohome thu thập được bằng với thời gian Bảo Hành các sản phảm của Balohome nhằm thông báo liên lạc trong thời gian bảo hành và khuyến mãi trong thời gian đó.

  • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: Cơ quan chức năng có thẩm quyền, chủ hộ kinh doanh, người mua hàng.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Thông tin của khách hàng được Balohome lưu trữ trong phần mềm quản lý bán hàng trong máy tính chủ của Balohome. Chỉ có Balohome có quyền thay đổi thao tác các thông tin đó tuyệt đối không  bán thông tin ra bên ngoài làm ảnh hưởng đến khách hàng vi phạm  chính sách và quy định bảo mật thông tin theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP về hoạt động Thương Mại Điện Tử.

  • Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

Thông tin cá nhân của khách hàng có thể cập nhật, thay đổi chỉnh sửa qua Email,yahoo, facebook, điện thoại…liên lạc với shop yêu cầu Balohome chỉnh sửa lại thông tin theo ý khách hàng:

  • Website: www.balohome.com
  • Facebook: https://www.facebook.com/balohome
  • Điện Thoại : 0988 709 105
  • Email: shopbalohome@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.